Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – Muzeum regionu Valašsko

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která bude dokončena letos na podzim. Správce památky Muzeum regionu Valašsko zde pro Vás buduje novou atraktivní expozici s názvem Člověk v krajině, krajina v člověku, která za pomoci současných trendů výstavnictví přiblíží, jak se vyvíjel vztah zdejších lidí a okolní přírody.

Muzeum je umístěno v budově zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

Muzeum ve Valašském Meziříčí patří k nejstarším českým muzeím na Moravě. Bylo založeno v roce 1884 členy musejní společnosti, z popudu významné valašskomeziříčské osobnosti JUDr. Aloise Mikyšky. Do prostor zámku bylo muzeum přestěhováno v letech 1948–1950.

V současnosti je muzeum součástí Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně, jeho sbírky jsou však vedeny samostatně a muzeum je stejně jako v minulosti významným kulturním, společenským a vzdělávacím centrem Valašskomeziříčska.

Návštěvníci si mají možnost prohlédnout jak krátkodobé historické, výtvarné, etnografické či přírodovědné výstavy, tak i několik stálých expozic. Expozice „Valašské Meziříčí v zrcadle dějin“, seznamuje s historickým vývojem města a jeho nejbližšího okolím. V roce 2002 byly otevřeny dvě malé expozice – první představuje dvě rozměrné olejomalby na plátně, které kdysi zdobily stropy reprezentačních místností zámku Lešná u Valašského Meziříčí, druhou je muzejní kavárna z 30. let 20. stol. Kavárna je využívána návštěvníky muzea k odpočinku a občerstvení. V roce 2004 byla znovu otevřena expozice „Sklo a gobelíny“. Novější historie města Valašské Meziříčí je totiž úzce spjata se sklářskou výrobou a výrobou ručně tkaných koberců a tapisérií. Spojení monumentálních výtvarných námětů na gobelínech s osvětlovacím sklem tvoří zajímavou, ojedinělou a esteticky velmi působivou expozici.

Jako sídlo kulturní instituce je zámek místem nejrůznějších společenských setkání. Jsou zde pořádány besedy a přednášky, koncerty vážné hudby, soutěže pro školní mládež i širší veřejnost, velikonoční a mikulášské akce pro děti a rodiče a pod. Vyhrazené zámecké prostory jsou rovněž využívány pro konání svatebních obřadů.

Expozice / prohlídková trasa

expozice "Valašské Meziříčí v zrcadle dějin"

Seznamuje s historickým vývojem města a jeho nejbližším okolí. Expozice je účelně koncipována do samostatných celků a exponáty z bohatých muzejních sbírek charakterizují dění ve společnosti od minulosti k dnešku. Samotné předměty vyprávějí příběh o založení "souměstí" Meziříčí a Krásna, o prvních majitelích panství, vývoji řemesel, pozdějším rozvoji průmyslu, kulturním a společenském životě…

Expozice / prohlídková trasa

expozice "Restaurované nástropní obrazy z Lešné"

Tato malá expozice byla otevřena v květnu 2002. Představují se na ní dvě rozměrné olejomalby na plátně, které kdysi zdobily stropy reprezentačních místností zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Spolu s malou ukázkou zámeckého interiéru, barevnými fotografiemi zámku s přilehlým parkem a vysvětlujícími texty, vypovídají o minulosti a současnosti tohoto objektu.

Expozice / prohlídková trasa

expozice "Muzejní kavárnička Antonína Duřpeka"

V přízemí zámku Kinských ve Val. Meziříčí byla v létě 2002 otevřena malá expozice muzejní kavárny z 30. let 20. stol. Dominantu kavárny tvoří rozměrný kavárenský příborník, který v minulém století stával v nádražní restauraci na starém krásenském nádraží. Byl vyroben na zakázku u valašskomeziříčské nábytkářské firmy a reprezentuje dobu, ze které vyšel. Převažuje elegantní střídmost a jednoduchost spojená s funkčností. Vše doplňují velké plochy zabrušovaných zrcadel a gobelín v lunetě utkaný podle návrhu malíře Jaro Kučery v místní gobelínové manufaktuře. Dobový porcelán, díla valašských výtvarníků, "aktuální" noviny z třicátých let návštěvníky vrátí do atmosféry první republiky. Historická část je doplněna současností: nový nábytek - kavárenské stoly a židle - sponzorsky dodala firma JELÍNEK, výroba nábytku s.r.o., která působí ve Valašském Meziříčí s malými přestávkami více než sto let. Kavárna je využívána návštěvníky muzea k odpočinku a občerstvení.

Expozice / prohlídková trasa

expozice "Sklo a gobelíny"

Novější historie města Valašské Meziříčí je úzce spjata se sklářskou výrobou a výrobou ručně tkaných koberců a tapisérií. Spojení monumentálních výtvarných námětů na gobelínech s osvětlovacím sklem tvoří zajímavou, ojedinělou a esteticky velmi působivou expozicí, která důstojně reprezentuje muzeum a představuje Valašské Meziříčí jako město "skla a gobelínů".

Adresa

Zámek Kinských Valašské Meziříčí
Zámecká 3
757 01 Valašské Meziříčí

Kontakt

telefon: +420 734 420 009

Najdete v okolí

Turistické cíle

Kostel Českobratrské církve evangelické
0.0 km
mapa
Radnice
0.0 km
mapa
Památník obětem II.sv.války na Helštýně
0.1 km
mapa
kaplička Sv.Rocha
0.1 km
mapa
Památník napoleonských válek v Abácii
0.1 km
mapa
Bývalá vězeňská kaple
0.1 km
mapa

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat