Naučná stezka Držkovské chodníčky

Naučná stezka Držkovské chodníčky se nachází v obci Držková, v Hostýnských vrších, cca 20 km od Zlína. Většina tras NS se kryje se stávajícími turistickými trasami. Nejdelší trasa má 21,6 km. Na stezku můžete nastoupit v jakémkoliv místě, v orientaci vám pomohou informační tabule. Cestou se můžete zastavit v Muzeu dřevěného porculánu a v Expozici karpatského salašnictví. Je lepší si ale předem zavolat a objednat se.

Při putování naučnou stezkou se seznámíte s historií obce, pamětihodnostmi, původní kulturou, přírodním bohatstvím a výhledy do krajiny. Trasa naučné stezky je vedena přibližně po hranicích katastru obce Držková a má také údolní větve, které dále člení zájmové území. Trasování stezky využívá existujících chodníků a lesních cest a ve vrcholové partii směrem ke Trojáku se propojuje s již existujícími naučnými a turistickými trasami – NS Tesák, Hostýnská magistrála. Nastoupení na trasu naučné stezky je možno v kterémkoliv místě, což umožňuje myšlenka jednotlivé specifikace informací vztahujících se k určitému místu či lokalitě. Naučná stezka Držkovské chodníčky na své trase navazuje také na Expozici karpatského salašnictví v Hostýnských horách pana Juraje Habšudy.

Naučná stezka je osazena 35 informačními tabulemi, obrazovým doprovodem a 5 rozcestníky. Pro dobrou orientaci byly v místech významných rozcestí a křížení turistických tras, osazeny tabule s mapovými podklady a vyznačením pozice návštěvníka na trase stezky.

Délka jednotlivých tras:

modrá 21,6 km
červená 5,4 km
žlutá 4,5 km
zelená 3,4 km

Modrá a nejdelší trasa vede z větší části po obvodu katastru obce Držková. Červená, žlutá a zelená trasa jsou vedeny vnitřní částí katastru.

Projekt „Držkovské chodníčky" je jedním z realizovaných cílů spolku Solisko z Držkové. Více informací o stezce naleznete na www.drzkova.cz.

Adresa

Držková

Kontakt

Najdete v okolí

Turistické cíle

Muzeum dřevěného porculánu Držková
0.1 km
mapa
Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských horách Držková
0.6 km
mapa
Naučná stezka Kašava
2.2 km
mapa
PP Bzová
PP Bzová
3.4 km
mapa
Hrad Lukov
3.5 km
mapa
Králky, přírodní památka
3.5 km
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat