Socha sv. Vincence

Socha stojí na barokním podstavci se čtyřmi volutovými křídli, které jsou zdobené stylizovanými úponky rostlin. Klečící sv. Vincenc na oblačném základě má oděnu kleriku a rochetu, na hlavě biret, v levé ruce drží před hrudí za hřbet knihu, pravou má rozloženou na prsou. Kolem světce byl dříve připevněn andělíček s atributem kola a knihy, jako pozůstatek na ně zůstali závěsný hák.

Adresa

Přestavlky
Přestavlky 109
750 02 Přerov

Kontakt

telefon: 581 222 053

Najdete v okolí

Turistické cíle

Fara Stará Ves
1.3 km
mapa
Kostel Nanebevzetí P. Marie Stará Ves
1.3 km
mapa
Kaple P. Marie se Svatou studánkou Stará Ves
1.3 km
mapa
Památník osvobození Rudou armádou Dobrčice
1.4 km
mapa
Kaple P. Marie Dobrčice
1.4 km
mapa
Památník padlým a zemřelým vojínům ve světové válce s pamětní deskou partyzánovi Dobrčice
1.4 km
mapa

Služby

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat