Základní škola a mateřská škola Podolí

Od roku 1869, kdy v Rakousku-Uhersku proběhly rozsáhlé změny ve školství usilovala obec o zřízení samostatné národní školy v Podolí. Důvodem pro to byl také fakt, že škola v Popovicích byla přeplněna více jak dvěma sty žáky. Například v roce 1881 chodilo do této školy 140 žáku z Popovic a 100 žáků z Podolí. Na podzim roku 1881 dostala obec konečně povolení ke stavbě jednotřídní školy, která byla dokončena na jaře roku 1882. Stavbu vedl stavitel J. Šaniak z Uh. Hradiště za obnos 10 880 zlatých. Jak se však brzy ukázalo, velmi nedbale. Hlavní vadou stavby bylo, že se použilo místního pískovce, který způsoboval vlhkost budovy až do výše dvou metrů. Škola byla jednopatrová, v 1. poschodí byla třída a kabinet, v přízemí byl byt správce školy. Přes stavební potíže byla dne 2. září 1882 budova školy slavnostně otevřena a druhý den zahájeno pravidelné vyučování. Prvním prozatímním správcem školy byl ustanoven Ferdinand Labounek. Definitivním řídícím školy se stal dekretem zemské školní rady z 19. března 1883 Jan Janáček, dosavadní učitel v Popovicích. V roce 1902 byla zřízena 2. třída a obsazeno další místo učitele. V roce 1919 byla na zdejší škole definitivně zavedena 3. třída a na základě tzv. malého školního zákona rozšířena povinná školní docházka na 8 let. Škola v Podolí se nadále potýkala s problémem velké vlhkosti budovy a nedostatkem místa pro vyučování. Po dlouhém jednání a konečně schváleném plánu se přistoupilo v létě roku 1942 k opravě. Z bytu řídícího učitele byla zřízena nová učebna a současně byla pro bytové účely adaptována bývalá obecní kancelář a stará školní kuchyně. V roce 1957 se uskutečnila generální oprava školy, která přes drobnou údržbu již léta nevyhovovala svému účelu. Celá spodní část školy byla znova podstavena a řádně izolována, v průčelí byla pořízena nová široká okna a v učebnách parketové podlahy. Znovu byly vybudovány a rozšířeny šatny a sociální zařízení. Byl také zaveden místní vodovod a rozšířena elektrická síť. Posledních větších úprav se škola dočkala v roce 1979. Celá budova byla vybavena zářivkovým osvětlením a byla opravena venkovní fasáda budovy. Dnes na škole působí dvě učitelky, uklízečka a topička. Do školy chodí děti z Podolí a Popovic do 4. a 5. třídy. Žáci se učí dvěma cizím jazykům - anglickému a německému. Na škole funguje několik kroužků v rámci mimoškolní činnosti: - pěvecký kroužek, kde dochází žáci ze ZŠ z Popovic - informatika pro žáky z naší školy i pro žáky ze ZŠ z Kunovic - sportovní hry - rukodělné práce - rybářský kroužek Řediteli školy v Podolí byli: Ferdinand Labounek r. 1882 - 1883 Jan Janáček r. 1883 - 1920 Karel Blažek r. 1920 Vítězslav Ehrlich r. 1920 - 1921 František Růžička r. 1921 - 1927 František Gajdošík r. 1927 - 1928 Jaroslav Dvořák r. 1928 - 1934 Bedřich Hofman r. 1934 - 1935 Karel Bača r. 1935 -1952 Jarmila Koníčková r. 1952 - 1971 Karla Chvílová r. 1971 - 1972 Dobromila Machalová r. 1972 - 1995 Jarmila Šáchová r. 1995 - 1999 Zdeňka Vičánková r. 1999 - 2004 Vlastimil Kamrla r. 2004 - 2006 Martina Kozelková r. 2006 - doposud Kolik žáku navštěvovalo školu: Ve školním roce 1882/83 navštěvovalo školu v Podolí 62 chlapců a 48 děvčat, to je celkem 110 žáků. V roce 1907/08 to bylo 73 chlapců a 68 děvčat, celkem 141 žáků. Největší počet, 151 žáků, byl zaznamenán v roce 1932/33, kdy školu navštěvovalo 74 chlapců a 77 děvčat. Ve školním roce 2001/02 navštěvovalo školu 37 žáků. V novém školním roce 2002/03 bude školu navštěvovat 45 žáků.

Adresa

Podolí [UH]
686 04 Podolí

Kontakt

Turistické cíle

Služby

Služby Podolí [UH] Místní knihovna 0.0 km
Půjčovna Podolí [UH] Půjčovna krojů 0.0 km
Služby Podolí [UH] Kulturní dům 0.0 km
Bary Podolí [UH] Bar U Snopků 0.1 km
Obchody Podolí [UH] Smíšené zboží Snopek 0.1 km
Restaurace Podolí [UH] Hospoda U Tomáša 0.3 km
Restaurace Podolí [UH] Hospoda Na Rožku 0.3 km
Obchody Podolí [UH] Potraviny Dolanka 0.4 km
Restaurace Popovice Hostinec U Stašků 1.3 km
Pivnice Popovice Hostinec U Stašků 1.3 km

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat