Rusava

Své libozvučné jméno dostala obec po bystřině, která stéká mohutným údolím Hostýnských vrchů směrem k rovinaté Hané, protéká Holešovem a u Tlumačova se vlévá do Moravy.

Všeobecně se předpokládá, že dlouhé údolí kolem bystřiny Rusavy nebylo liduprázdné ani v období raného středověku, a že blízkost významného slovanského hradiska na Hostýně ovlivňovalo vývoj i v této oblasti. První historicky doložená zpráva o osídlení rusavského údolí pochází z roku 1372. V zápise o zboží obřanském, určeném markraběti Janovi se hovoří o pustých vsích Jenčích, Staré Lhotě, Vysoké Lhotě a Jestřebí, z nichž poslední tři stávaly na katastru nynější Rusavy.

Obec, původně Rottalovice, byla oficiálně založena až v dubnu roku 1657 knížetem Janem z Rottálu – v té době majitelem holešovského a bystřického panství. Ten do údolí kolem říčky Rusavy přemístil za trest (po valašských bouřích na Vsetínsku v roce 1644) zdravé zajatce, kterým jako předsedající hrdelního soudu udělil milost.

Původními obyvateli se tak stali Valaši, kteří si s sebou přinesli svoji víru a valašsko-pastýřskou kulturu. Nápadné shody jmen prvních osadníků se jmény ze Vsetínska, Vizovicka a Lukova, násilné přesídlení dosvědčují.

Soupis z roku 1667 uvádí, že v té době bylo na Rusavě 19 domků obsazených a 10 pustých. Přes všechny svízelné životní podmínky se počet obyvatel Rusavy v závěru 18. stol. zněkolikanásobil (800 lidí, z toho 125 chalupníků vlastnících louky, pastviny a části lesa). Příčinou zvýšení počtu obyvatel bylo nejen přirozené rozmnožení místních usedlíků, ale také fakt, že v dobách různých nepokojů nalézali utečenci z celé Moravy právě zde nové útočiště.

hf_4.jpg, 314x199, 13.98 KB

Samostatnou kapitolu dějin Rusavy vytvořila 2. světová válka, v jejímž průběhu se občané aktivně podíleli na boji proti nacistickým okupantům. Odboj byl soustředěn v partyzánské skupině Zelený kádr a později v 1. partyzánské brigádě Jana Žižky z Trocnova. Na úspěších partyzánských akcí se značnou měrou podílelo domácí obyvatelstvo. Na následky války zemřelo 14 občanů Rusavy.

Významnou osobností, která za svého působení na Rusavě (1837-1888) přispěla k jejímu duchovnímu i vzdělanostnímu rozvoji, byl slovenský evangelický kazatel, humanista a pedagog Daniel Svoboda. Poklidnou dědinu s bohatou a vzácnou květenou si zamilovali také význačné osobnosti kulturního života – spisovatel František Táborský, malíři Adolf Kašpar, František Ondrúšek, Ludvik Schneiderka a mnoho dalších.

Adresa

Rusava

Kontakt

Turistické cíle

Muzeum Rusava - Památník obce Rusava
mapa
Evangelický kostel sv. Trojice Rusava
mapa
Kašparova vila Rusava
mapa
Pardus, vrchol Rusava
mapa
Zřícenina hradu Chlum
Zřícenina hradu Chlum Rusava
mapa

Kalendář akcí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí • Realizace web studio dat